Członkowie

Koło doktoranckie:

 • Michał Wolski – przewodniczący, absolwent filologii polskiej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie pracuje nad doktoratem z zakresu badań struktur wyobrażeniowych i ich zastosowaniu w refleksji teoretycznoliterackiej. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię literatury współczesnej, krytykę fantazmatyczną, tematologię, imaginologię oraz refleksję nad kulturą popularną. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu typografii, edytorstwa i marketingu wydawniczego. W wolnych chwilach odsypia.
 • Szymon Makuch – wiceprzewodniczący, doktorant Wydziału Filologicznego UWr, licencjat administracji na UWr; wykładowca prawa autorskiego; główne zainteresowania: badanie problematyki nadnaturalnego przedłużania życia jako motywu literackiego i tematu pozaliterackiego, połączone ze zbieraniem receptur na eliksiry nieśmiertelności oraz legend o pochodzeniu śmierci. W wolnych chwilach z powodu inspiracji pracą naukową swego promotora, czyta epitafia nagrobne na małopolskich cmentarzach.
 • Aleksandra Buba-Braun – skarbnik, absolwentka wrocławskiego kulturoznawstwa, a także etnologii i antropologii kulturowej. Naukowo interesuje ją pojmowanie i wykorzystywanie koncepcji „dzikości” w rozmaitych tekstach kultury, zmieniające się modele kobiecości w kulturze popularnej, a także zagadnienia edukacji medialnej, czyli potocznie rzecz ujmując to, „czego możemy się nauczyć, oglądając za dużo telewizji”. Po godzinach czyta, najchętniej gatunki fantasy i s-f, a częścią swoich przemyśleń dzieli się na blogu http://gremlinczyta.blogspot.com/
 • Dorota Ucherek – sekretarz, absolwentka wrocławskiej polonistyki ze specjalnością edytorską. Do jej zainteresowań naukowych należą rozmaite aspekty kultury popularnej, zwłaszcza literatura fantasy, jej historia i typologia, a także folklorystyczne i literackie obrazy magii, antropologia kulturowa i poetyka kognitywna. Pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą postaci charakterystycznych dla konwencji fantasy. Zawodowo zajmuje się redakcją tekstu. W wolnych chwilach czyta nie tylko literaturę popularną oraz oddaje się pasji do kotów i do kultury japońskiej. W chwilach jeszcze wolniejszych – podróżuje.
 • Anna Baka
 • Przemysław Dudziński – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię kina popularnego w kontekstach historii kultury, w tym szczególnie: kino japońskie i amerykańskie, kino doby PRL-u, poetykę filmu lat sześćdziesiątych, refleksję nad kinem gatunków, historię kina grozy, problematykę adaptacji filmowej, metodologie badania filmu jako artefaktu kultury. Doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa, gdzie przygotowuje pracę pt. Reżimy wyobraźni – wokół fantastyki filmowej w dobie PRL-u. Strona domowa: http://weirdhumanities.pl
 • Adam Flamma – absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką kultury popularnej oraz nowych mediów ze szczególnym uwzględnieniem gier wideo. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat wizerunku kobiety w popularnych grach wideo i jego odpowiedników w literaturze romantyzmu i modernizmu. Naukowo interesuje się relacją między mediami, społecznym odbiorem gier wideo oraz literaturą XIX w. i fantasy. Nienaukowo interesuje się dziennikarstwem, które czasami uprawia, psychologią sportu, futbolem i wszystkim, co wiąże się z kulturą Finlandii. W czasie wolnym cierpi na bezsenność z powodu natłoku pomysłów, które trzeba zrealizować. Bloguje na stronie: www.grymojegozycia.blogspot.com
 • Katarzyna Florencka – skarbnik, absolwentka historii na University of Nottingham, aktualnie studentka MISH na Uniwersytecie Wrocławskim. Przygotowuje pracę magisterską w Instytucie Filologii Polskiej na temat motywu alternatywnych wszechświatów w najnowszych utworach science fiction. Zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim wokół ewolucji telewizji jako medium oraz różnorodnych przejawów fantastyki w kulturze popularnej. Wolne chwile dzielnie poświęca na czytanie fantasy / science fiction i oglądanie dziwnych seriali, pochodzących często z dość egzotycznych krajów. W imię nauki, oczywiście.
 • Dawid Junke
 • Joanna Płoszaj – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność edytorska). Jej zainteresowania naukowe dotyczą kultury popularnej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury fantastycznej i przygodowej. Obecnie przygotowuje pracę magisterską dotyczącą aspektu przygodowości w literaturze fantasy. Nienaukowo zajmuje się sztukami walki, ich kulturą oraz filozofią. Gdy czas na to pozwala, pakuje plecak i, korzystając z uprzejmości kierowców, podróżuje autostopem.
 • Krzysztof Solarewicz
 • Jakub Wilk

Koło studenckie:

 • Robert Dudziński – przewodniczący, student V roku filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność edytorska), jego zainteresowania naukowe oscylują wokół różnych aspektów kultury popularnej: literackiej i filmowej fantastyki, sensacji i kryminału oraz ludologii. Obecnie przygotowuje pracę magisterską pt. Zbrodnie szklanego ekranu. Polski kryminał telewizyjny z lat 1965–1989 a powieść milicyjna. W wolnych chwilach pisuje na blogu oraz nie czyta Lacana.
 • Kamila Kowalczyk – wiceprzewodnicząca, magistrantka filologii polskiej ze specjalizacją „Folklor, literatura popularna i młodzieżowa”. Zainteresowania naukowe: literatura fantasy i horror, zombie jako fenomen kulturowy, erotyka w kulturze, uniwersum DC Comics (Batman najlepszy!). Przygotowuje pracę magisterską o popkulturowych wizjach baśni braci Grimm.
 • Katarzyna Bróż – skarbnik, studentka historii (archiwistyka i dokumentalistyka konserwatorska), magistrantka filologii polskiej, na specjalizacji „Folklor, literatura popularna i młodzieżowa”. Pisze pracę o portretach aniołów we współczesnej polskiej literaturze fantastycznej. Zainteresowania: literatura fantasy, RPG i LARP-y, tematy wampiryczno-anielskie, kultura i historia Włoch.
 • Magdalena Kasprzykowska – sekretarz, magistrantka filologii polskiej na specjalności „Krytyka literacka i artystyczna” oraz specjalizacji nauczycielskiej, nieśmiało wkraczająca do życia naukowego. Jej zainteresowania oscylują wokół historii literatury współczesnej, relacji literatury i sztuk pięknych, tematyki kobiecej i wszystkiego, co wiąże się z Internetem, w szczególności fenomenu blogów i vlogów. Zbiera informacje do pracy magisterskiej pt. Instytucja salonu i salonowego życia w powieści i malarstwie Młodej Polski. W wolnych chwilach blogerka.
 • Natalia Kościńska – magistrantka filologii polskiej (specjalność edytorska), przygotowuje pracę o wyobrażeniach demonologicznych w ukraińskich i polskich pieśniach ludowych. Prowadzi audycję i blog „Kozacka Nuta”, poświęcone ukraińskiej muzyce, oraz uczestniczy w projekcie „Koncertowe Zwierzę”. Interesuje się słowiańskimi wierzeniami, szczególnie wątkami demonologicznymi i ich odbiciem w kulturze popularnej. Co jakiś czas publikuje na blogu – głównie luźne przemyślenia, notatki inspirowane muzyką i fragmenty swojej prozy. W wolnych chwilach szydełkuje i uczy się haftu krzyżykowego.

Reklamy