O Tricksterze

Koło Badaczy Popkultury Trickster przy Uniwersytecie Wrocławskim istnieje od 2011 roku, a jego członkami są studenci i doktoranci różnych kierunków (m.in. filologii polskiej, kulturoznawstwa, etnologii, dziennikarstwa, historii), zainteresowani interdyscyplinarnymi badaniami na kulturą popularną zarówno w jej współczesnym, jak i historycznym aspekcie. Obok aktywności badawczej Trickster prowadzi również intensywną działalność popularyzatorską związaną z edukacją popkulturową. Opiekę naukową nad kołem sprawuje prof. Anna Gemra.
Reklamy