Kontakt

Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Popkultury „Trickster”
Studenckie Koło Naukowe Badaczy Popkultury „Trickster”
pl. Nankiera 15
50-140 Wrocław
Polska

e-mail: tricksterzy@gmail.com

Reklamy